SHËRBIME MIRËMBAJTJE

Cilësia e mjedisit afekton direkt cilësinë tonë të jetësës, produktivitetin dhe gjendjen emocionale. Albpastrim ofron një shumëllojshmëri shërbimesh bazuar në përvojën 11 vjeçare në pastrim, higjenizim dhe dezinfektim duke integruar zgjidhje inovative bazuar në tendencat më të fundit të teknologjisë dhe nevojave specifike të industrive. Stafi ynë vazhdimisht trajnohet me praktikat më të mira, produktet tona përzgjidhen me kujdes duke ofruar konsultim për zgjidhje efektive dhe efiçente për çdo klient. Për vite me radhë, Albpastrim është njohur si ndër kompanitë kryesore të pastrimit në Shqipëri por jo vetëm, pasi është njohur më së shumti në përpjektjet e tij për ndërgjegjësimin e gjerë për rëndësinë e një pastrimi profesional. Një hapësirë e pastër është gjithmonë mikpritëse për klientët, inkurajon klientin besnik. Një ambjent i pastër dhe sanitar siguron një mjedis të shëndetshëm, një ambient i pastër është gjithmonë më tërheqës!

Shërbimet

Dezinfektim

Dezinfektim

Deratizim

Dezinsektim

Shërbime të përgjithshme

Pastrime gjenerale

Pastrime periodike

Pastrime të specializiuara

Evente speciale

Pastrime fasade

Pastrime indistruiale

Shërbime për individ

Pastrim Apartamenti

Transferim ambienti

Housekeeping

Industritë

Kujdesi shëndetësor

Stadiume dhe evente

Rezidenca banimi dhe biznesi

Horeka (restorant, hotel, bar cafe)

Hoteleri- Turizëm

Retail

Banka dhe sektori financiar

Institucione shtetërore dhe private

Industitë e prodhimit- tregti/ distribucion

Sekori Edukimit

Industritë

Hoteleri- Turizëm

Kujdesi shëndetësor

Banka dhe sektori financiar

Stadiume dhe evente

Institucione shtetërore dhe private

Rezidenca banimi dhe biznesi

Industitë e prodhimit- tregti/ distribucion

Horeka (restorant, hotel, bar cafe)

Sekori Edukimit

Retail