FTESE PER OFERTE

Lloji I Procedures: “Blerje Uniforma per nevojat e Shoqerise”

Albgroup operon ne Shqiperi qe nga viti 2011, me startimin e Albpastrim dhe me tej me kompanite perberese si me poshte:
  • Albpastrim – Sherbime pastrime gjenerale,Mirembajtje mujore, Pastirme fasade, Sherbime 3D DHE Anti-Covid
  • Albsolution – Distribucion I produkteve dhe materialeve Higjeno-Sanitare
  • Albacademy– Konsulenca,Kurse online & offline ,trajnime per individe dhe biznese
  • Direct Booker-Nje agjenci udhetimi ne rritje te shpejte qe ofron sherbime ne menaxhimin e akomodimive private ne turizem, si dhe ofron teknologji per qiradhenesit e akomodimeve private

Kerkesa dhe Qellimi:

Albgroup kerkon nga kompani te specializuara kontraktimin per sherbimin e ofrimit te prodhimit te uniformave me logo (design te se cilave jane te perfunduara) per sherbimet qe kompania ofron ne objektet perkatese si me poshte:
  • Uniforma – General
  • Uniforma – Banka
  • Uniforma – Hotel
  • Uniforma – Spital
  • Uniforma – Kotrollor
  • Uniforma – Supervizor
Proceduara dhe veprimtaria kryesore te kerkuara konsiston ne prodhimin e uniformave per secilen veprimtari per nevojat e shoqerise si me lart cituar.

Me poshte do te gjeni dhe dokumentin e plote: