PËRGJEGJËSIA SOCIALE

Albgroup synon të jetë një aktor me vlera në shoqëri, mjedis dhe komunitet. Nëpërmjet shembullit tonë synojmë të eduktojmë breza, të ndërgjegjësojmë komunitetin dhe impaktojmë në përcjelljen e vlerave të duhura për shoqërinë. Produktet tona zgjidhen me kujdes për të qenë eco-friendly, duke mbrojtur kështu mjedisin. Cilësia është parimi bazë në Albsolution, duke ofruar vetëm brande produktesh të cilat janë mbrojtëse të ambientit, nuk dëmtojnë ajrin, ofrojnë higjenizim maksimal dhe zgjasin në kohë. Në Albpastrim synojmë të përmirësojmë cilësinë e jetesës së secilit prej nesh, duke kombinuar produktin me të mirë me teknologji bashkëkohore. Edukimi dhe rritja e kapaciteteve njerëzore janë thelb i punës në Albacademy me programe të përshtatshme për grupe të ndryshme. Në Albooker misioni ynë është promovimi i vlerave të vendit tonë të bukur dhe rritja imazhit në sektorin e turizmit.

Albgroup mbështet programet e përgjegjësisë sociale në tre shtylla kryesore, duke dedikuar buxhete të veçanta në ofrimin e suportit për grupet në nevojë dhe realizimin e eventeve të ndryshme ndërgjegjësuese.

 

Mbrojtja e mjedisi  

Edukimi  brezave dhe rritja e kapaciteteve njerëzore

Suporti i grupeve në nevojë

Aktivitete të përgjegjësisë sociale