Mundesi per ju

Ne besojmë tek potenciali i të rinjëve, dëshira dhe vullneti i një fryme të re e cila mund të gjenerojë zgjidhje inovative. Studentët që bashkohen në praktika punë në kompanitë e Albgroup përfshihen në detyra praktike, me objektiva të qarta, duke synuar zhvillim e tyre profesional.  Politikat tona të punësimit gjenerojnë gjithnjë vende vakante pune për praktikantët më të mirë.

Account Assistant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus mi urna, fringilla vel enim ac, tempor pharetra neque. Donec sed commodo sapien. Nulla vitae tellus id nulla facilisis efficitur quis quis urna.

Account Assistant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus mi urna, fringilla vel enim ac, tempor pharetra neque. Donec sed commodo sapien. Nulla vitae tellus id nulla facilisis efficitur quis quis urna.

Account Assistant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus mi urna, fringilla vel enim ac, tempor pharetra neque. Donec sed commodo sapien. Nulla vitae tellus id nulla facilisis efficitur quis quis urna.

Account Assistant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus mi urna, fringilla vel enim ac, tempor pharetra neque. Donec sed commodo sapien. Nulla vitae tellus id nulla facilisis efficitur quis quis urna.

Account Assistant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus mi urna, fringilla vel enim ac, tempor pharetra neque. Donec sed commodo sapien. Nulla vitae tellus id nulla facilisis efficitur quis quis urna.

Account Assistant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus mi urna, fringilla vel enim ac, tempor pharetra neque. Donec sed commodo sapien. Nulla vitae tellus id nulla facilisis efficitur quis quis urna.