MAINTENACE SERVICES

Cilësia e mjedisit afekton direkt cilësinë tonë të jetësës, produktivitetin dhe gjendjen emocionale. Albpastrim ofron një shumëllojshmëri shërbimesh bazuar në përvojën 11 vjeçare në pastrim, higjenizim dhe dezinfektim duke integruar zgjidhje inovative bazuar në tendencat më të fundit të teknologjisë dhe nevojave specifike të industrive. Stafi ynë vazhdimisht trajnohet me praktikat më të mira, produktet tona përzgjidhen me kujdes duke ofruar konsultim për zgjidhje efektive dhe efiçente për çdo klient. Për vite me radhë, Albpastrim është njohur si ndër kompanitë kryesore të pastrimit në Shqipëri por jo vetëm, pasi është njohur më së shumti në përpjektjet e tij për ndërgjegjësimin e gjerë për rëndësinë e një pastrimi profesional. Një hapësirë e pastër është gjithmonë mikpritëse për klientët, inkurajon klientin besnik. Një ambjent i pastër dhe sanitar siguron një mjedis të shëndetshëm, një ambient i pastër është gjithmonë më tërheqës!

Services

Disinfection

Disinfection

Deratisation

Disinsection

General services

General cleaning

Periodic cleaning

Specialized cleaning

Special events

Facade cleaning

Industrial cleaning

Services for the individual

Pastrim Apartamenti

Transferim ambienti

Housekeeping

Industries

Healthcare services

Stadium & Event Cleaning

Residences and businesses

HoReCo

Hotel-resorts

Retail

Bank cleaning

Public and private institution

Distribution

Education sector

Industries

Hotel-resorts

Healthcare services

Bank cleaning

Stadium & Event Cleaning

Public and private institution

Residences and businesses

Distribution

HoReCo

Education sector

Retail